فقط چند لحظه به من فکــر کن

✘ ازت دورم اما دلم روشنه ✘

 

با تو هر ثانیه ر ا عشق است      ... 

 

 

 

 

تاريخ سه شنبه 28 مرداد 1393سـاعت 14:24 نويسنده ƒαħ!мέн| |


آرزوی تو      ... 

 

در سینه هیچ نیست   ،

جز

آرزوی تو    ... 

 

تاريخ پنج شنبه 16 مرداد 1393سـاعت 17:30 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  بفرست واسم      ... 

 

برای من   ،

کمی از  دستهایت   بفرست   ...

 

تاريخ سه شنبه 14 مرداد 1393سـاعت 1:32 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  نگاه تو     ... 

 

نگاه تو   ،

به  تاراج  می برد   واژه هایم را      ...  

 

تاريخ جمعه 3 مرداد 1393سـاعت 14:51 نويسنده ƒαħ!мέн| |


خوشا  ... 

خوشا سرم

که سر خوشم ،

از اینکه عاشق توام    ...  

 

تاريخ پنج شنبه 2 مرداد 1393سـاعت 16:12 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  دستهایت    ... 

دستهایت  ؛

سرنوشت من است   !

رهایشان نمی کنم  ...  

 

تاريخ پنج شنبه 2 مرداد 1393سـاعت 16:4 نويسنده ƒαħ!мέн| |


بدون این که باشی   ... 

 

بی آنکه باشی   ،

دلم را   ،

فکرم را   ،

هستی ام را   ،

تمام من را    ،

با خود  می بری ...

 

 

تاريخ یک شنبه 22 تير 1393سـاعت 23:36 نويسنده ƒαħ!мέн| |


قایقی  به انداز من و تو  ... 

قایقی میخواهم

اندازه من و تو

و دریایی  تا  ابد جاری

همین

تنها همین بس است    ،

برای

یک عمر عاشقانه زیستن  ...

 

تاريخ دو شنبه 9 تير 1393سـاعت 16:23 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  یک لحظه بودنت   ... 

  و   دهانم ،

آب می افتد 

برای یک لحظه بودنت ...  

 

تاريخ یک شنبه 8 تير 1393سـاعت 16:53 نويسنده ƒαħ!мέн| |


کاش میشد  ... 

ای کاش می توانستم

صدایت را

با تمام وجود  ؛ در آغوش بگیرم     ...  

 

تاريخ دو شنبه 2 تير 1393سـاعت 21:43 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  با تو همه چیز زیباست    ... 

انگشت نمای خلق بودن  ، زشت ست  ...

لیکن  ،

با تو زیباست  ...

تاريخ جمعه 23 خرداد 1393سـاعت 12:9 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  جاده   ... 

قرار بود فاصله ای نباشد  !

اما

سرتا سر  دنیا را   ،

جاده   کشیده اند  ...  

 

تاريخ دو شنبه 19 خرداد 1393سـاعت 12:45 نويسنده ƒαħ!мέн| |


   هیجان   ... 

اینکه میان دستانت

لحظه ای  چشمهایم را ببندم و

دنیا  به سکوت   صدای نفس هایت آرام بگیرد    ،

نمیدانی

چه هیجانی دارد   ...

تاريخ شنبه 17 خرداد 1393سـاعت 21:23 نويسنده ƒαħ!мέн| |


  زیبا ترین جای دنیا    ... 

زیبا ترین جای دنیاست   ؛

دلم ...

چون تو را در آن جا دارم   ،

آن جا که شب  هم   ؛ روز دیگریست

فقط به خاطر تو  ...

 

تاريخ چهار شنبه 14 خرداد 1393سـاعت 16:51 نويسنده ƒαħ!мέн| |


تعداد کل صفحات :your pages

1 2 3 4 5 6 7 ...

کـــــافه هفتــــــاد